Kennismigranten voor start-ups

  • Post category:News

De Nederlandse regering werkt aan een regeling die het mogelijk maakt voor start-ups om ook gebruik te maken van kennismigranten, die nu nog vaak buiten het bereik van start-ups liggen gezien de hoge salariseisen die de IND aan werkgevers van kennismigranten stelt. De kern van de regeling is dat startups aan door hen aan te nemen kennismigranten een lager loon mogen betalen – volgens de laatste berichten het bedrag ad. bruto € 2.364,– bruto per maand – mits zij daarbij kunnen aantonen dat de kennismigrant een juridisch aandeel krijgt in de start-up, waarmee de extra waarde van de kennismigrant voor de Nederlandse economie wordt onderstreept. De regering heeft een specifiek toetsingskader en specifieke voorwaarden ontwikkeld.

Voor verdere vragen daarover kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.